Menu:

 Prihlásený užívateľ:   žiadny
 

 Registrovaní užívatelia:
Meno:Heslo:
Nový užívateľ

 Hľadaj:


 Posledná aktualizácia:
@ design - 1.12.2012
@ data - 17.4.2013

 Copyright:
© 2001-2013 [cory]
    [sfú - data]
    [R.Šmatláková-katalóg]

Všetky práva vyhradené

Informácie o filmoch a tvorcoch spracováva Renáta Šmatláková, SFÚ
Ocenenia pre film: Pomocník
Pomocník   (1981)
Dramatický osud slovenského mäsiara, bývalého odbojára a poctivého človeka, ktorý po vojne prevezme na južnom Slovensku veľké prosperujúce mäsiarstvo bývalého kolaboranta. Prevezme s ním aj pomocníka Volenta, ktorého nečestné praktiky prinesú síce rodine bohatstvo, ale aj morálny rozvrat. 
Rok: 1980
Názov ocenenia:
Národná cena SSR za rok 1980 za literárnu predlohu (udelená v r. 1981)
Pre tvorcu:
Ladislav Ballek
 
Rok: 1981
Názov ocenenia:
Výročná cena ZSDU a SLF za réžiu (udelená v r. 1982)
Pre tvorcu:
Zoro Záhon
 
Rok: 1982
Názov ocenenia:
Cena Čs. filmu udelená Severočeským KNV
Na súťaži, festivale, prehliadke:
20. Festival československého filmu - FČSF Ústí nad Labem 1982
 
Názov ocenenia:
Veľká osobitná cena poroty
Na súťaži, festivale, prehliadke:
23. MFF Karlove Vary 1982
 
Názov ocenenia:
Cena čs. film. kritiky za rok 1981 vyhlásená v rámci zakončenia FFP
Na súťaži, festivale, prehliadke:
33. Filmový festival pracujúcich - FFP 1982 (leto)
 
Názov ocenenia:
Cena FFP
Na súťaži, festivale, prehliadke:
33. Filmový festival pracujúcich - FFP 1982 (leto)
 
Rok: 1983
Názov ocenenia:
Štátna cena Klementa Gottwalda s čestným titulom Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda za réžiu
Pre tvorcu:
Zoro Záhon
 
Rok: 1984
Názov ocenenia:
Cena ZČSDU "kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe"
Na súťaži, festivale, prehliadke:
22. Festival československého filmu - FČSF Banská Bystrica 1984
 
 späť
 
optimalizovaný pre prehliadače: IE 5.0, Mozilla 0.9.7; rozlíšenie: 1024x768